Kontakt

Producent och regissör: Patrik Blomberg Book

Mobil: 079-3338652

Mail: patrik@fatcitypictures.com

Producent: Nicholas Wakeham

Mobil: 073-6940765

Mail: nwakeham@gmail.com

Producent: Viktoria Blomberg Book

Mobil: 070-1729782

Mail: viktoria@fatcitypictures.com

Produktionsassistent: Vesta Blomberg Book

Mail: vesta@fatcitypictures.com